Rejestracja gwarancyjna sprzętu

UWAGA. REJESTRACJA INTERNETOWA POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA I WYSŁANA W CIL'GU 30 DNI ABY GWARANCJA ZACZEŁA OBOWIL'ZYWAĆ.
Czę ć 1 (z 4) – Dane dotyczšce zakupu
Wybierz zakupiony produkt z listy obok i naci nij “Następny”.*
Please select a product

Część 2 (z 4) formularza - Dane Octopusa
Stage 4 sets*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Stage 3 sets*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Regulator Set*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Nitrox Regulator Set*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

First Stage*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Nitrox First Stage*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Second Stage*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Nitrox Second Stage*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Octopus*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Nitrox Octopus*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Manifolds*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Cylinder Valves*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Dry Bags*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Dry Suits*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

BCDS and Wings*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Watches*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Spools*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Other*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

Fins*
wymagany

Jaki produkt zakupileś/zakupilaś?

If you selected 'Unlisted', please enter your product name below.*
wymagany

Numer seryjny
Numer seryjny*
wymagany

I stopień *
wymagany

II stopień (1)*
wymagany

II stopień (2)*
wymagany

Dane dotyczące zakupu
Miejsce*
wymagany

Cena*
wymagany

purchase Date*
please select the date you purchased the product

Adres punktu sprzedaży*
wymagany

Czę ć 4 (z 4) – twoje dane kontaktowe
Tytuł*
wymagany

Imię*
wymagany

Nazwisko*
wymagany

Adres*
wymagany

Miasto*
wymagany

Województwo*
wymagany

Kraj*
wymagany

Kod pocztowy*
wymagany

Telefon
wymagany

E-mail*
wymagany

Zweryfikowac E-mail*
wymagany